Fiskalni pisae hde

Ako vodite restoran, bar, kafeteriju ili brzu hranu s slo¾enicama, ova je poruka za vas. Od 2015. godine svaka osoba koja provodi ugostiteljski objekt u Poljskoj, takoðer tzv "mala gastronomija" obvezna je registrirati prodaju putem blagajne bez obzira na velièinu prometa.

Diet StarsDiet Stars Ukusan način za tanak lik

Na poslu u ugostiteljskim objektima mogu se susresti dva osnovna tipa ureðaja: fiskalna blagajna, tj. Ureðaj koji radi samostalno i fiskalni pisaè, koji bi trebao biti povezan s raèunalom s prodajnom aplikacijom, jer ne mo¾e imati ni tipkovnicu. Sljedeæe rje¹enje zapoèelo je u dugim restoranima ili lancima brze hrane. Male prostorije obièno nisu kompjuterski programi koji slu¾e korisnicima na pojedinim stolovima.Fiskalna blagajna za gastronomiju trebala bi biti od temeljnih obilje¾ja, razlikovati se od uobièajene blagajne i pomagati u radu konobara ili domaæina, kao ¹to su: poveæana otpornost na poklopac i prljav¹tinu, izdr¾ljiva baterija, brza zamjena papira, intuitivna i èitljiva usluga ili brzi ispis, za korisnika koji ¾eljno èeka za stolom radi bliskog poravnanja. Dodatna prednost je moguænost spremanja elektronièke kopije raèuna, èime se omoguæuje snimanje ispisa, na primjer na memorijskoj karti, ¹to im omoguæuje da napuste za potrebnih pet godina.Fiskalna blagajna za gastronomiju trebala bi pamtiti optimalne dimenzije, dopu¹tajuæi njeno slobodno kori¹tenje na ¹alteru ili za stolovima i kretanje po cijeloj kuæi, te svjetlo i svjetlo. Softver ugostiteljstva omoguæuje precizno praæenje prodaje i detaljnih poravnanja konobara.Kupnja blagajne je za mnoge ljude poèev¹i s vi¹e popularnih tro¹kova, pa je vrijedno spomenuti da ako se ispuni nekoliko uvjeta, mo¾ete dobiti do 90% cijene gotovine. Takoðer je vrijedno dobro pogledati blagajnu za ugostiteljstvo, tako da imam ponudu da je testiram i uvje¾bam goste sa standardima njegove upotrebe i pomognem sa skladi¹tima za poslu¾ivanje restorana.