Razvoj tehnologije i taktike tijekom prvog svjetskog rata

Upoznavanje svijeta je dobro znanje i velika avantura. Metoda i metoda kreæu se u takvom ritmu do poèetka, a onda se dinamièki razvijaju, da zapravo trenutno nema nièeg nedostupnog u svijetu za èovjeka. Èak i ako je dio svijeta, fragment istine nepoznat poljskom ljudskom oku, postoje takvi ureðaji koji dopiru do dosega, tako da su najnevjerojatnije dubine svijeta.

I ne samo to, ali mo¾ete upoznati svijet, ali nije va¾no otkriti ga i provjeriti, ali mo¾ete vidjeti i ono ¹to osjeæamo, pa ono ¹to osjeæamo i ¹to percipiramo. To je, naravno, idealno iskustvo i elegantno iskustvo i otkriva novi, prilièno neobièan svijet pred nama.

Korisno u ovoj studiji je za nas mikroskopska kamera. To je alat koji koristi sjajnu priliku za istra¾ivanje, upoznavanje i dostizanje najtajnijih mjesta na svijetu. Takav fotoaparat, zahvaljujuæi svojoj jednostavnoj arhitekturi, ima i svoje vlastite kompetencije i ide za velikim krupnim planom. Danas je njegova mikroskopska znaèajka. Meðutim, buduæi da se radi o kameri, ona omoguæuje i snimanje onoga ¹to æe stajati iza njegove pozornosti. To uzrokuje ne samo pitanje svijeta u stvarnom vremenu, nego i naknadnu analizu snimanja.

Ova snimka ostaje, mo¾ete je arhivirati i mo¾ete je izbrisati i nakon promatranja. Toènost fotoaparata uzrokuje da je ono ¹to gledamo èisto kvalitete, izrazito uveæano i ostavlja dojam kao da ne gledamo minijaturne ili mikroskopske objekte, veæ ogromne objekte normalne velièine koji su upravo registrirali fotoaparat. To je poseban osjeæaj i dobra avantura na kojoj vrijedi ¾ivjeti.