Tok robe u logistickom sustavu

Osnovne pretpostavke Europske zajednice

Precizan odgovor na pitanje "što je CE certifikat?" ovisi o objašnjavanju osnovnih pretpostavki da je Europska unija. Manifestira da su načelo njezina zanimanja tri načela: slobodno kretanje robe, lica i novca. Za provođenje gore navedenih načela, države članice EU odlučile su riješiti sve poteškoće u trgovini unutar Zajednice, a uspostavile su i zajedničku politiku u kontaktu s partnerima izvan EU. Zahvaljujući struji na trgu zajednice, stvoreno je područje razmjene, slično onome koje ima koristi od snage jedne zemlje. Primili ste tvrtku europskog jedinstvenog tržišta ili zajedničkog tržišta.

Zajedničko europsko tržište i uvođenje predmeta za kupnju

Najpopularnije poteškoće u trgovini između zemalja su nacionalni zahtjevi u pogledu stanja i sigurnosti proizvoda. Nove formule i vrijednosti bile su na snazi ​​u bilo kojoj zemlji koja se značajno razlikovala od ostalih zemalja. Proizvođač koji je želio ponuditi naše proizvode u vlastitim zemljama morao je zadovoljiti njegove osobne potrebe. U trenutku ukidanja trgovinskih barijera bilo je potrebno ukinuti te razlike. Standarde povezane s trgovinom člancima nije bilo moguće ukinuti. Stoga je jedino rješenje postalo objedinjavanje vrijednosti u čitavoj zajednici, zahvaljujući kojem je trgovinska razmjena ovisila o istim zahtjevima.

U prvoj fazi pokušao se regulirati propisi EU u vezi s jednom kvalitetom robe i materijala. Od traga do velike razine složenosti i vremena koje izuzimaju ovaj pristup.

Rješenje bi bilo stvoriti pojednostavljeni pristup tehničkom usklađivanju. Za neke su skupine proizvoda definirani osnovni sigurnosni zahtjevi koji se nužno moraju provesti prije uvođenja proizvoda za kupnju na Jednostavnom europskom tržištu.

Poduzetnici izvan EU koji moraju staviti proizvod u službu na tržištu Zajednice, npr. Iz Turske, moraju ih natjerati da mogu udovoljavati propisima i standardima EU u pogledu kvalitete. Potvrda ove činjenice je njihova odgovornost.

Stvoreni su usklađeni standardi zahvaljujući kojima poduzetnici znaju koje temeljne zahtjeve treba ispuniti. Međutim, ne postoji obaveza korištenja tih vrijednosti. Poduzetnik može samostalno dokazati da je njegova zarada korisna za trgovanje na tržištu Zajednice.

CE certifikat - izjava proizvođača

Oznaka CE jednako je čudna koliko i izjava proizvođača da proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih smjernica.Osoba ima simbol deklaracije proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Potvrđuje da je proizvod upoznao s osnovnim zahtjevima koji se uvode u direktive o proizvodima. To je onda jedna ili nekoliko drugih direktiva.

Pravo Zajednice predviđa pretpostavku sukladnosti i zadovoljstvo minimalnim sigurnosnim zahtjevima za proizvod s oznakom CE.

CE certifikat stavlja se na robu pod prirodnom odgovornošću proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Ovo je nakon dokaza da proizvod ispunjava bitne zahtjeve direktive. Da bi se uvidjela ta činjenica, priprema se postupak ocjenjivanja sukladnosti, a nakon dobre provjere izdaje se izjava o sukladnosti. Postupci ocjenjivanja sukladnosti mogu postojati drugi ovisno o rizicima koji su povezani s uporabom određenog dobra. Što je rizik duljeg od rezultata, to je i osjetljiviji, više postupaka mora provesti njegov proizvođač ili ovlašteni predstavnik. U odabranim slučajevima preporučljivo je primijeniti zahtjeve čak desetak ili više normi Zajednice.